ติดต่อสอบถาม!02-933-0427 , 088-807-9770

Basic ASP.NET 4.0

  • ASP.NET 4.0

    Basic ASP.NET 4.0

    หากจะกล่าวถึงการพัฒนาเว็บไซต์ในโลกออนไลน์ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนาเว็บมากมาย และคงไม่มีใครปฎิเสธว่า Microsoft Visual Studio เป็นเครื่องมือที่มีความสะดวกในการใช้งาน และมีขีดความสามารถที่ไม่เป็นรองเครื่องมือใด ๆ จึงทำให้ Microsoft Visual Studio ได้รับความนิยมในระดับต้น ๆ ของเครื่องมือที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ที่มีอยู่ ซึ่งปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน Microsoft Visual Studio 2010 ซึ่งมาพร้อม ASP.NET 4.0

VDO รีวิวลักษณะการสอนของอาจารย์

ASP.NET 4.0
ASP.NET 4.0

ASP.NET 4.0 รายละเอียด


กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้ที่ต้องการพัฒนา Application ด้วย Basic ASP.NET 4.0
• IT Managers
• Developers


ระยะเวลาในการอบรม

• 5 ชม. (2 วัน)
• ยังไม่มีกำหนดเปิด (ลงชื่อจองไว้ได้) เมื่อเปิดแล้วจะแจ้งข่าวทางอีเมล์ที่ลงชื่อไว้ทันที


ราคาคอร์สอบรม

• หลักสูตรนี้ อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ความรู้พื้นฐาน

• Programming experience
• Understanding of HTML and HTTP


วิทยากรผู้สอน

• อาจารย์สามิตร โกยม  (ดูประวัติ)

ASP.NET 4.0 เนื้อหาการอบรม

Module 1 Introduction to ASP.NET

• Web Application Fundamentals
• Using Internet Information Services
• Web Forms
• ASP.NET MVC
• Web Services
• ASP.NET Features


Module 2 Basic Programming with VC# 2010

• ทำความรู้จักกับ Variables และ Data Types
• ทำความเข้าใจกับ Variable Scope
• การ convert ตัวแปรไปเป็น Data Type ต่างๆ
• รู้จักกับ Variables และ Constants
• ทำความเข้าใจกับ Expression
• ทำความเข้าใจกับ Operators
• ทำความเข้าใจระหว่าง Value Type และ Reference Type
• เรียนรู้การใช้งาน Array
• การสร้างและการเข้าถึง Array
• เรียนรู้การใช้งาน Collection ต่างๆ
• การควบคุม Flow ของ Program
• การใช้งาน If Statements
• การใช้งาน Multiple-Outcome If Statements
• การใช้งาน The Switch Statements
• รูปแบบของ Iteration Statements
• การใช้งาน While Statements
• การใช้งาน Do Statements
• การใช้งาน For Statements
• การใช้งาน Break กับ Continue Statements
• การทำ Commenting และ Documenting Code
• รู้จักกับ Debugging Interface
• ทดลองทำ Test Projects


Module 3 การใช้งานเว็บคอนโทรลกลุ่ม Navigation

• Providers and Data Sources
• Creating an XML Site Map File
• Site Navigation Controls
• Using the Site Navigation API
• URL Mapping
• Security Trimming

Module 4 การใช้งาน Theme และ Skin

• Configuration Overview
• Themes
• Skins
• Security in ASP.NET 4.0
• Membership and Roles
• Login Controls


Module 5 พื้นฐานการใช้งาน ASP.NET 4.0 ด้านฐานข้อมูล

• พื้นฐานการแสดงข้อมูลด้วยเว็บคอนโทรล GridView โดยการเขียนโค้ด
• การเขียนโค้ดเรียกใช้งานกลุ่มออบเจ็กต์ ADO.NET
• การใช้งานเว็บคอนโทรล SqlDataSource
• การใช้งานฐานข้อมูล SQL Server ในระบบไฟล์
• การใช้งานเว็บคอนโทรล SqIDataSource ในโหมด DataReader
• การสร้างระบบ Login อย่างง่าย


Module 6 Master Page

• ทำความรู้จักกับ Master Page
• ทำความรู้จักกับโปรเจ็กต์ชนิด ASP.NET Web Application
• การเพิ่มเว็บเพจอื่นๆ เข้ามาในโปรเจ็กต์ชนิด ASP.NET Web Application
• ข้อแตกต่างระหว่างเว็บเพจปกติกับ Content Page
• การควบคุมอิลิเมนต์ < title>…< /title> ในไฟล์ Master Page

ASP.NET 4.0 คำค้นหายอดนิยมในหน้า ASP.NET 4.0


Basic ASP.NET 4.0,ASP.NET 4.0,Basic,รับสอน ASP.NET 4.0,รับสอน ASP.NET 4.0 เบื้องต้น,รับสอน ASP.NET 4.0 ออนไลน์,รับสอน ASP.NET 4.0 ฟรี,รับสอน โปรแกรม ASP.NET 4.0,รับสอน ASP.NET 4.0 framework,รับสอน ASP.NET 4.0 2555,รับสอน ASP.NET 4.0 2556,รับสอน เขียน โปรแกรม ASP.NET 4.0,รับสอน ASP.NET 4.0 online,รับสอนภาษา ASP.NET 4.0,สอน ASP.NET 4.0,สอน ASP.NET 4.0 เบื้องต้น,สอน ASP.NET 4.0 ออนไลน์,สอน ASP.NET 4.0 online,สอน ASP.NET 4.0 ฟรี,สอนภาษา ASP.NET 4.0,สอน โปรแกรม ASP.NET 4.0,สอน ASP.NET 4.0 framework,สอน ASP.NET 4.0 2555,สอน ASP.NET 4.0 2556,สอน เขียน โปรแกรม ASP.NET 4.0,เรียน ASP.NET 4.0,เรียน ASP.NET 4.0 เบื้องต้น,เรียน ASP.NET 4.0 ออนไลน์,เรียน ASP.NET 4.0 online,เรียน ASP.NET 4.0 ฟรี,เรียนภาษา ASP.NET 4.0,เรียน โปรแกรม ASP.NET 4.0,เรียน ASP.NET 4.0 framework,เรียน ASP.NET 4.0 2555,เรียน ASP.NET 4.0 2556,เรียน เขียน โปรแกรม ASP.NET 4.0,เรียน ASP.NET 4.0 ที่ไหนดี,เรียน ASP.NET 4.0 ฟรี,เรียนภาษา ASP.NET 4.0,เรียนภาษา ASP.NET 4.0 เบื้องต้น,เรียนภาษา ASP.NET 4.0 ออนไลน์,เรียนภาษา ASP.NET 4.0 online,เรียนภาษา ASP.NET 4.0 ฟรี

Facebook

ติดต่อเรา

เลขที่ 2 ซอยลาดพร้าว 65/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ • 02-933-0427 , 088-807-9770
แฟกซ์ • 02-933-0427
อีเมล์ • contact@itgenius.co.th

Design details

บริการด้าน IT Service ในปัจจุบันมีความสำคัญกับทุุกธุรกิจ ดังนั้น IT Genius จะต้องเป็นผู้ให้บริการ ด้านไอทีอย่างสมบูรณ์แบบ ครบวงจร เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน