ติดต่อสอบถาม!02-933-0427 , 088-807-9770

Basic Visual C#

  • Visual C#

    Microsoft Visual C# นั้นเป็นภาษาที่ผ่านการพัฒนามาแล้วหลายเวอร์ชั่น จนล่าสุดคือเวอร์ชั่น 2010 โดยในแต่ละเวอร์ชั่นนั้นก็จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มเติมเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมเข้ามาเรื่อย ๆ ซึ่งก็จะช่วยให้เรามีแนวทางที่หลากหลายในการพัฒนาโปรแกรมขึ้นด้วย ในคอร์สนี้จะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Visual C# เราควรศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีในโปรแกรมก่อน โดยสิ่งเหล่านี้ก็จำเป็นต้องใช้ร่วมกับการเขียนโปรแกรมด้วย ซึ่งสิ่งที่จะกล่าวถึงในบทนี้จะเริ่มตั้งแต่ การติดตั้ง , การปรับแต่งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของโปรแกรม ตลอดจนการปูพื้นฐานที่จำเป็นในการสร้างโปรเจ็กต์

VDO รีวิวลักษณะการสอนของอาจารย์

Visual C#
Visual C#

Visual C# รายละเอียด


กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้ที่ต้องการพัฒนา Application ด้วย Visual C#
• IT Managers
• Developers


ระยะเวลาในการอบรม

• 5 ชม. (2 วัน)
• ยังไม่มีกำหนดเปิด (ลงชื่อจองไว้ได้) เมื่อเปิดแล้วจะแจ้งข่าวทางอีเมล์ที่ลงชื่อไว้ทันที


ราคาคอร์สอบรม

• หลักสูตรนี้ อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ความรู้พื้นฐาน

• Programming experience
• Understanding of HTML and HTTP


วิทยากรผู้สอน

• อาจารย์สามิตร โกยม  (ดูประวัติ)

Visual C# เนื้อหาการอบรม

Module 1 เรียนรู้ C# เบื้องต้น

• ทำความรู้จักกับ Variables และ Data Types
• ทำความเข้าใจกับ Variable Scope
• การ convert ตัวแปรไปเป็น Data Type ต่างๆ
• รู้จักกับ Variables และ Constants
• ทำความเข้าใจกับ Expression
• ทำความเข้าใจกับ Operators
• ทำความเข้าใจระหว่าง Value Type และ Reference Type
• เรียนรู้การใช้งาน Array
• การสร้างและการเข้าถึง Array
• เรียนรู้การใช้งาน Collection ต่างๆ
• การควบคุม Flow ของ Program
• การใช้งาน If Statements
• การใช้งาน Multiple-Outcome If Statements
• การใช้งาน The Switch Statements
• รูปแบบของ Iteration Statements
• การใช้งาน While Statements
• การใช้งาน Do Statements
• การใช้งาน For Statements
• การใช้งาน Break กับ Continue Statements
• การทำ Commenting และ Documenting Code
• รู้จักกับ Debugging Interface
• ทดลองทำ Test Projects


Module 2 เรียนรู้โครงสร้างการเขียนโปรแกรมพื้นฐานของ C#

• แนะนำการใช้ Class
• รู้จักกับ Encapsulation
• ทำความเข้าใจ Class Lifecycle
• การใช้งาน Class Constructors และ Destructors
• การใช้งาน Class Attributes
• การใช้งานReference Type Properties
• รู้จักกับ Assessors
• การเปรียบเทียบระหว่าง Private และ Public Members
• การเปรียบเทียบระหว่าง Internal และ Public Types
• การใช้งาน Class Properties และ Method
• การใช้งาน Static Properties และ Method

Module 3 เรียนรู้โครงสร้างการเขียนโปรแกรมเชิงประยุคของ C#

• ทำความเข้าใจ Polymorphism
• การทำ Polymorphic Casting
• การทำ Casting ด้วย Subtypes
• การใช้งาน Polymorphic Methods
• การทำ Overrides
• การใช้งาน Sealed Classes and Methods
• รู้จักกับ Interface
• ความสำคัญของ Code Standardization
• การทำ Implement Interface
• การใช้ Interface เข้าถึง Class Functionality
• การอ้างถึง Object ผ่าน Interface
• การทำ Implement Interface แบบ Explicitly และ Implicitly
• รู้จักกับ Abstract Class
• การเปรียบเทียบระหว่าง Interfaces กับ Abstract Classes
• รู้จักกับ Abstract Method
• การทำ Polymorphism ด้วย Interfaces
• การสร้าง Classes, Properties และ Methods จาก Business Requirements
• รู้จักกับ Delegates
• การอ้างถึง Delegate Type
• การทำ Invoke Method โดยใช้ Delegate Instance
• รู้จักกับ Events
• การสร้าง System Event Handlers
• การสร้าง Custom Event
• Handling a Custom Event
• รู้จักกับ Exceptions
• The Exception Model
• Handling Exceptions
• การสร้าง Custom Exceptions
• Throwing Exceptions
• การจัดการเกี่ยวกับ Files
• การอ่านและเขียน Files
• การจัดการกับ Directories
• การจัดการกับ Path
• รู้จักกับ Streams
• อ่านและเขียน Binary Data, Text และ XML

Visual C# คำค้นหายอดนิยมในหน้า Visual C#


Basic Visual C#,Visual C#,Basic,รับสอน Visual C#,รับสอน Visual C# เบื้องต้น,รับสอน Visual C# ออนไลน์,รับสอน Visual C# ฟรี,รับสอน โปรแกรม Visual C#,รับสอน Visual C# framework,รับสอน Visual C# 2555,รับสอน Visual C# 2556,รับสอน เขียน โปรแกรม Visual C#,รับสอน Visual C# online,รับสอนภาษา Visual C#,สอน Visual C#,สอน Visual C# เบื้องต้น,สอน Visual C# ออนไลน์,สอน Visual C# online,สอน Visual C# ฟรี,สอนภาษา Visual C#,สอน โปรแกรม Visual C#,สอน Visual C# framework,สอน Visual C# 2555,สอน Visual C# 2556,สอน เขียน โปรแกรม Visual C#,เรียน Visual C#,เรียน Visual C# เบื้องต้น,เรียน Visual C# ออนไลน์,เรียน Visual C# online,เรียน Visual C# ฟรี,เรียนภาษา Visual C#,เรียน โปรแกรม Visual C#,เรียน Visual C# framework,เรียน Visual C# 2555,เรียน Visual C# 2556,เรียน เขียน โปรแกรม Visual C#,เรียน Visual C# ที่ไหนดี,เรียน Visual C# ฟรี,เรียนภาษา Visual C#,เรียนภาษา Visual C# เบื้องต้น,เรียนภาษา Visual C# ออนไลน์,เรียนภาษา Visual C# online,เรียนภาษา Visual C# ฟรี

Facebook

ติดต่อเรา

เลขที่ 2 ซอยลาดพร้าว 65/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ • 02-933-0427 , 088-807-9770
แฟกซ์ • 02-933-0427
อีเมล์ • contact@itgenius.co.th

Design details

บริการด้าน IT Service ในปัจจุบันมีความสำคัญกับทุุกธุรกิจ ดังนั้น IT Genius จะต้องเป็นผู้ให้บริการ ด้านไอทีอย่างสมบูรณ์แบบ ครบวงจร เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน